Kulture sećanja

region

PRENOSIMO: Spomenici kao etnički aparthejd (Danas)

Na području BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, prema podacima Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, podignuto je nekoliko hiljada spomenika posvećenih žrtvama...

O projektu:

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo. Projekat je podržan od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12
11000 Beograd

Email: kulturesecanja@hlc-rdc.org