Najnoviji podkast

Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

Generacije rođene tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. One dele...

Kulture Sećanja u dijalogu

O projektu

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo.

Podkast i blog suprostavljaju se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Projekat teži uspostvaljanju javnog dijaloga o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću. Podkast i blog ukazuju na konstruisanu prirodu dominantnih narativa i dekonstruišu ih kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije odozdo. Pored postjugoslovenskog konteksta, razgovaraćemo i o iskustvima drugih postkonfliktnih društava.

Podkast je dostupan i na platformama Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict i Podcasts.rs.

Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti
Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

Generacije rođene tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. One dele...

Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja
Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja

Kakva je percepcija Albanaca u javnosti Srbije danas? Kako ona utiče na prevazilaženje teškog nasleđa oružanog sukoba 1998-1999. godine? O tome razgovaramo sa Aleksandrom...

Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in English)
Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in E...

Kako je 24. mart postao centralno mesto sećanja u Srbiji? U ovoj epizodi, razgovaramo o tome kako su ljudi u Srbiji živeli kroz 78 dana bombardovanja, da li su i kako ova lična...

Epizoda 23: Nastava istorije i pomirenje
Epizoda 23: Nastava istorije i pomirenje

Nastava istorije ima veliki potencijal da doprinese procesima pomirenja u post-konfliktnim društvima. Nažalost, u post-jugoslovenskim društvima vrlo često se ovaj potencijal...

Dokumentovano ubistvo

Piše: Edvin Kanka ĆudićSvakim danom mještani koračaju brčanskom promenadom. Pogled sa šetnice upućen ka Zanatskom centru, vraća ih na početak rata. Rušenjem Savskog mosta koji povezuje

Opširnije »