Najnoviji podkast

Epizoda 27: Od krivice ka odgovornosti (in Eng...

Nemačka predstavlja jedinstven slučaj društva koje je tokom perioda od 50 godina bilo prinuđeno da dva puta sagledava svoju prošlost. Krivica nacističke Nemačke i...

Kulture Sećanja u dijalogu

O projektu

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo.

Podkast i blog suprostavljaju se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Projekat teži uspostvaljanju javnog dijaloga o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću. Podkast i blog ukazuju na konstruisanu prirodu dominantnih narativa i dekonstruišu ih kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije odozdo. Pored postjugoslovenskog konteksta, razgovaraćemo i o iskustvima drugih postkonfliktnih društava.

Podkast je dostupan i na platformama Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict i Podcasts.rs.

Epizoda 27: Od krivice ka odgovornosti (in English)
Epizoda 27: Od krivice ka odgovornosti (in Eng...

Nemačka predstavlja jedinstven slučaj društva koje je tokom perioda od 50 godina bilo prinuđeno da dva puta sagledava svoju prošlost. Krivica nacističke Nemačke i...

Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti
Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

Generacije rođene tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. One dele...

Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja
Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja

Kakva je percepcija Albanaca u javnosti Srbije danas? Kako ona utiče na prevazilaženje teškog nasleđa oružanog sukoba 1998-1999. godine? O tome razgovaramo sa Aleksandrom...

Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in English)
Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in E...

Kako je 24. mart postao centralno mesto sećanja u Srbiji? U ovoj epizodi, razgovaramo o tome kako su ljudi u Srbiji živeli kroz 78 dana bombardovanja, da li su i kako ova lična...

Dokumentovano ubistvo

Piše: Edvin Kanka ĆudićSvakim danom mještani koračaju brčanskom promenadom. Pogled sa šetnice upućen ka Zanatskom centru, vraća ih na početak rata. Rušenjem Savskog mosta koji povezuje

Opširnije »