Kulture sećanja

O nama

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo

Podkast i blog suprotstavljaju se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili.

Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja.

Kroz podkast i blog, Fond za humanitarno pravo teži produbljivanju javnog dijaloga o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću. Podkast i blog ukazuju na konstruisanu prirodu dominantnih narativa i dekonstruišu ih kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije odozdo.

Pored postjugoslovenskog konteksta, razgovaraćemo i o iskustvima drugih postkonfliktnih društava.

Projekat „Kulture sećanja u dijalogu“ podržan je od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo radi na dokumentovanju ratnih zločina i kršenja ljudskih prava od 1992. godine. Rad Fonda za humanitarno pravo obuhvata sfere dokumentovanja, pravde i memorijalizacije.

Fond za humanitarno pravo pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Realizacija ovih ciljeva podrazumeva obiman i višestran proces tranzicione pravde.

  • Prvo, žrtve ratnih zločina moraju ostvariti pravo na pravdu, istinu i reparacije.
  • Drugo, otkrivanje institucionalnih i državnih struktura i aktera ključnih za sistematska kršenja ljudskih prava tokom ratova devedesetih godina i njihovo ukljanjanje iz postojećih institucija (vetting) je neizostavni deo ovog procesa.
  • Konačno, svest da su se zločini desili i odavanje priznanja žrtvama u širem društvu je neophodno da se takvi zločini ne bi ponovili u budućnosti.