Kulture sećanja

Epizoda 18: Izbrisani u Sloveniji (in English)

00:00

26. februara 1992. godine, bez prethodnog upozorenja, slovenačka država izbrisala je više od 25 hiljada ljudi sa stalnim boravkom iz svog registra. Akt brisanja i njegove posledice odnosili su se na ljude koji su rođeni u drugim jugoslovenskim republikama koji su imali jugoslovensko državljanstvo i državljanstvo jedne druge republike, a živeli su u Sloveniji. Zbog čega su državne institucije izbrisale hiljade ljudi i time im oduzela prava? Šta se dogodilo sa izbrisanima? Koji su rezultati dugogodišnje borbe za reparacije i povraćaj statusa?

Razgovaramo sa Jelkom Zorn, vanrednom profesorkom na Fakultetu za socijalni rad na Univerzitetu u Ljubljani, koja je dvadeset godina aktivna u borbi izbrisanih za status i priznanje.