Kulture sećanja

Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

00:00

Generacije rođene tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. One dele traume koje postaju jedno od obeležja njihovog grupnog identiteta i koje utiču na kolektivnu svest, vrednosti, ponašanja i međusobne odnose unutar zajednica. Kako se te traume ispoljavaju? Kakva je uloga porodice, a kakva društva? Da li se kolektivnim traumama može manipulisati? Na koji način se one radikalizuju? Kako bi mogle da se prevaziđu? O tome razgovaramo sa dr Mirzom Buljubašićem, postdoktorandom na Holandskom institutu za istraživanje kriminala i podrške krivičnom pravosuđu.