Kulture sećanja

Epizoda 27: Od krivice ka odgovornosti (in English)

00:00

Nemačka predstavlja jedinstven slučaj društva koje je tokom perioda od 50 godina bilo prinuđeno da dva puta sagledava svoju prošlost. Krivica nacističke Nemačke i odgovornost nemačkog društva za izbijanje Drugog svetskog rata postali su deo posleratnog nemačkog identiteta. Teret nacionalnosti oblikovao je i nastavlja da utiče na način na koji Nemci posmatraju sebe i svoje odgovornosti unutar Evrope i prema ostatku sveta. Kako se društva suočavaju sa neizrecivim zverstvima, kako pravda može biti zadovoljena, da li u procese uključiti i počinioce, te postoje li posmatrači ili samo saučesnici, teme su nove epizode podkasta Kulture sećanja u dijalogu u kojoj smo razgovarali sa dr Suzane Karštedt, profesorkom na Univerzitetu Grifit u Australiji.