Kulture sećanja

Epizoda 21: Sećanje na sukob u Makedoniji

00:00

U avgustu se navršila 21 godina od Ohridskog okvirnog sporazuma kojim je okončan osmomesečni oružani sukob u Makedoniji i koji je uspostavio drugačije državno uređenje zasnovano na mehanizmu podele moći. Koji su dominantni obrasci sećanja na oružani sukob 2001. godine u današnjoj Severnoj Makedoniji? O ovom pitanju, kao i oružanom sukobu i primirju, razgovaramo sa Naumom Trajanovskim sa Univerziteta u Varšavi. Naum Trajanovski je i autor studije „Sećanje na oružani sukob u Makedoniji 2001. godine: Modeli komemoracije i memorijalizacije“ koju je objavio Fond za humanitarno pravo.