Kulture sećanja

Epizoda 6: Rat nije počeo na stadionu

00:00

Kako se fudbal razvio u plodno tlo za nacionalističku mobilizaciju krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina? Koja je simbolika narativa da je rat u Hrvatskoj počeo neredima na stadionu Maksimir u maju 1990. godine? Koliko su nasleđa oružanih sukoba koji su pratili raspad Jugoslavije danas prisutna u kontekstu sporta na postjugoslovenskom prostoru?

Naš sagovornik je Dario Brentin, politikolog koji se bavi temom sporta i nacionalizma u Jugoslaviji i na postjugoslovenskom prostoru. Sa njim razgovaramo o vezama između sporta, nacionalizma i politika sećanja na ratove 1990-ih.

O projektu:

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo. Projekat je podržan od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12
11000 Beograd

Email: kulturesecanja@hlc-rdc.org