Kulture sećanja

Epizoda 7: Kosovo i Srbija

00:00

Zbog čega se Srbija nikada nije pomirila sa gubitkom kontrole nad Kosovom i njegovom nezavisnošću? Kosovo nije uvek bilo deo Srbije niti je oduvek smatrano ključnom teritorijom koja treba da postane deo srpske države. Ipak, Kosovo je već nekoliko decenija konstanta u srpskoj politici i ključno za to kako Srbija vidi sebe i za održavanje tog identiteta. U dominantnim narativima, Kosovo je kolevka nacije, iako to nije istorijski tačno. Iako je Kosovo nezavisna država već 12 godina, narativ o večnom nepriznavanju Kosova se i dalje održava.

U ovoj epizodi pričamo o politici Srbije prema Kosovu i master narativima u srpskom društvu. Tema razgovora je ontološka nesigurnost Srbije prouzrokovana nezavisnošću Kosova koja je u pozadini ponašanja Srbije ka i na Kosovu od ranih osamdesetih godina do danas. Razgovaramo sa Filipom Ejdusom, vanrednim profesorom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autorom knjige „Kriza i ontološka nesigurnost: Anksioznost Srbije zbog kosovske nezavisnosti“.

O projektu:

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo. Projekat je podržan od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12
11000 Beograd

Email: kulturesecanja@hlc-rdc.org