Kulture sećanja

Epizoda 8: Socioekonomska pravda

00:00

Kada govorimo o oružanim sukobima koji su pratili raspad Jugoslavije, retko pričamo o socioekonomskom nasilju i nepravdi. Socioekonomsko nasilje tokom rata, poput oduzimanja imovine i drugih dobara, otpuštanja, i marginalizovanja, dešava se uporedo sa međuetničkim nasiljem i ratnim zločinima. Ono je i ključno za to kako se mnogi ljudi sećaju rata danas. Međutim, socioekonomsko nasilje uglavnom se ne smatra suštinski važnim elementom oružanih sukoba. Ono je i zapostavljeno u procesima tranzicione pravde i debatama o njoj, gde se socioekonomska pravda svodi na reparacije.

Tema ove epizode je socioekonomsko nasilje i pravda u Bosni i Hercegovini. Sa nama je Daniela Lai, predavačica u oblasti međunarodnih odnosa na Royal Holloway koledžu Univerziteta u Londonu. Lai je nedavno objavila knjigu na ovu temu pod nazivom „Socioekonomska pravda: međunarodna intervencija i tranzicija u posleratnoj Bosni i Hercegovini“.

O projektu:

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo. Projekat je podržan od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12
11000 Beograd

Email: kulturesecanja@hlc-rdc.org