Kulture sećanja

Epizoda 22: Paravojne jedinice i raspad Jugoslavije

00:00

Srpske paravojne jedinice učestovale su u oružanim sukobima tokom devedesetih i odgovorne su za brojna kršenja ljudskih prava i ratne zločine širom bivše Jugoslavije. Kako su ove jedinice nastale i funkcionisale? Koji su odnos imale sa državnim strukturama? O ovim pitanjima razgovaramo sa Ivom Vukušić sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji, autorkom knjige „Srpske paravojske i raspad Jugoslavije – državne veze i obrasci nasilja“. Knjiga prati ratne putanje srpskih paravojnih jedinica bliskih režimu Slobodana Miloševića i državnim strukturama. Ovo je prva studija koja se bavi ovim jedinicama, sličnostima i razlikama između njih i nasiljem koje su počinile nad civilima kao i analizom njihovog nastanka, prirode, funkcionisanja i uticaja na državu i društvo čak i nakon pada Miloševića.