Kulture sećanja

Epizoda 22: Paravojne jedinice i raspad Jugoslavije

00:00

Srpske paravojne jedinice učestovale su u oružanim sukobima tokom devedesetih i odgovorne su za brojna kršenja ljudskih prava i ratne zločine širom bivše Jugoslavije. Kako su ove jedinice nastale i funkcionisale? Koji su odnos imale sa državnim strukturama? O ovim pitanjima razgovaramo sa Ivom Vukušić sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji, autorkom knjige „Srpske paravojske i raspad Jugoslavije – državne veze i obrasci nasilja“. Knjiga prati ratne putanje srpskih paravojnih jedinica bliskih režimu Slobodana Miloševića i državnim strukturama. Ovo je prva studija koja se bavi ovim jedinicama, sličnostima i razlikama između njih i nasiljem koje su počinile nad civilima kao i analizom njihovog nastanka, prirode, funkcionisanja i uticaja na državu i društvo čak i nakon pada Miloševića.

O projektu:

Kulture sećanja u dijalogu je podkast i blog Fonda za humanitarno pravo. Projekat je podržan od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12
11000 Beograd

Email: kulturesecanja@hlc-rdc.org