Kulture sećanja

Epizoda 20: Memory Activism (in English)

00:00

Šta je memory activism? Koja je uloga aktivizma i alternativnih komemoracija ratnih događaja u postkonfliktnim društvima? Razgovaramo sa Orli Fridman, vanrednom profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije i osnivačicom i direktorkom Centra za komparativne studije konflikta (CFCCS). U svojoj novoj knjizi “Memory Activism and Digital Practices after Conflict: Unwanted Memories”, Orli Fridman istražuje razvoj alternativnih kalendara i komemorativnih praksi u Srbiji u kontekstu „neželjenih sećanja“ na ratove 1990-ih i sagledava postjugoslovenski prostor kao jedan region sećanja.